Disclaimer

Juridische disclaimer

Het gebruik van deze site en de daarmee verbonden sites van Zovergeetikjeniet.nl, is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande:

Zovergeetikjeniet.nl internetsite
Zovergeetikjeniet.nl stelt het op prijs dat u een bezoek brengt aan haar internetsites. Alhoewel Zovergeetikjeniet.nl haar best doet om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Zovergeetikjeniet.nl aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid. Aan de inhoud van de Zovergeetikjeniet.nl internetsite kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Zovergeetikjeniet.nl uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Copyright
Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Zovergeetikjeniet.nl, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts) personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te wijzigen, vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden, of tegen vergoeding beschikbaar te stellen  aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Zovergeetikjeniet.nl.

Virussen en veiligheid
De Zovergeetikjeniet.nl internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet Zovergeetikjeniet.nl sites. Zovergeetikjeniet.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Nederlands Recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit deze overeenkomst , zullen worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter.

BTW en BTW nummer

Zovergeetikjeniet.nl is BTW plichtig. Alle prijzen op onze website zijn inclusief wettelijke BTW. Ons BTW nummer is per mail op te vragen via ons contact formulier.

Other Copyrights
Icon made by Freepik from www.flaticon.com is licensed under CC BY 3.0
Stockphoto's by: Freepik,  Morguefile and Freeimages

reCAPTCHA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

IDEAL betalingen
Webshop IDEAL afhandelingen worden gedaan via Sisow.nl door BROSIS IT diensten bv,  KvK: 06088429, BTW: NL8191.92.624.B01.